Vastse-Roosa Piimaühing

Ühistegelised Uudised, nr. 48, 4 detsember 1926

Uued registreeritud ühingud. Wõru Maakond Wastse-Roosa Piimaühing.

Lõuna-Eesti, 10 märts 1928

 Ugala, 2 märts 1929

Ühistegelised Uudised, nr. 22, 2 juuni 1934

Vastse-Roosa Piimaühing töötab 34 liikmega, ühingu piimatalituses kooritakse ainult piim ja koor saadetakse võiks ümbertöötamiseks Mõniste Piimaühingule. 1933. a. toodi piimatalitusse piima 128.258 kg – 179.974 kg vastu eelmisel aastal. Tööstuskulu oli möödunud aastal koorejaamas 1000 kg piima kohta 4,03 kr. Koore Ümbertöötamise ja või turundamise kuludeks makstakse 11 senti või kg. Seega töötab ühing võrdlemisi rahuldavate kuludega. Töötatakse üüri ruumes oma sisseseadega, mis omakapitalidega muretsetud.

Postimees 29.10.1936 nr 293

Ebakohane kooreveokorraldus Vastse-Roosas. Vastse-Roosa piimaühingu liikmete hulgas tekib nurinat ebakohaselt korraldatud koorevedu ühingu koorejaamast, mis asub V.-Roosa mõisas. Nimelt peavad 30 ühingu piimatoojat juhatuse korralduse järgi koore vedama Krabi keskmeiereisse, kuhu on 10 km teed, iseäranis sügisel, peaaegu läbipääsmatud. Samal ajal oleks võimalik aga koort viia Mõniste meiereisse, kuhu on ainult 6 km ja hea maantee.

Petseri Uudised : Petseri eestlaste häälekandja, 10 märts 1937

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 11 märts 1938

Postimees 15.03.1939 nr 73

Vastse-Roosa koorejaam uude asukohta. Seni võttis Wastse-Roosa asunduse põllupidajate piima kewad, suve ja sügiskuudel vastu Wastse-Roosa w. asuv koorejaam, kust koor viidi edasi mõniste meierisse. Talvel nimetatud koorejaam ei sanaud iseseivalt töötada piima vähesuse tõttu.Ka tänavu taheti alata piima vastuvtmist 1. aprillistaga nüüd kehtiva seaduse kohaselt tuleb koorejaam ümber ehitada asjakohase sisseseadega. Kuna koorejaama ümberkorraldmine vanas kohas, end. mõisa moonamajas pole võimalik, on piimaühisus otsustanud oma koorejaama viia üle Ellervee vesiveski juurde, kus leiduvad vajalikud ruumid. Koorejaam hakkaks edaspidi töötama veejõul. uue sisustuse muretsemiseks ja ülekolimisega loodetakse valmis saada paari nädala jooksul, nii et aprilli esimestel päevadel võib alata piima vastuvõtmine.

 Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 21 aprill 1939

Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 48, 28 aprill 1939

Vastse-Roosa piimaühingule koorejaama juhataja valimine on 30. aprillil 1939. a. kell 14.00 koosoleku ees. Paik kokkuleppel. Sõidu- ja päevaraha ei makseta. Juhatus

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 131, 5 november 1957

Kommunist : Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu ajaleht Abja territoriaalse tootmisvalitsuse juures, nr. 29, 19 juuli 1962


Materjale:

Leidandmed: ERA.14.6.596
Pealkiri: Vastse-Roosa Piimaühing
Piirdaatumid: 06.08.1926-22.05.1929

Leidandmed: ERA.2187.2.893
Pealkiri: Vastse-Roosa piimaühisus
Piirdaatumid: 03.06.1932-30.12.1933