Politsei

Wõru Teataja, 7 veebruar 1921

Wõru Teataja, 11 juuni 1921

Kehtetud isikutunnistused:

J o h a n s o n , Jakob Mehka p., hobusepass v. a. Vastse-Roosa vallaval. 11. 12.
20 a. nr. 81.

L o o r i t s , Jaan Peetri p., v. a. VastseRoosa vallaval. 29. 4. 20 a. nr. 81.
M e h o , Jaan Jakobi >p.. v. a. Vastse-Roosa. vallaval. 16. 12. 19 a. nr. 71.

P a a s , Jaan Kusta p., v. a. Vastse-Roosa vallaval. 1919 a. nr. 182.
P u u s e p p , August Miina p.,, v. a. Vastse-Roosa vailav. 5. 1. 20 a. nr. 351.

KRIMITEATEID

Oma Maa, 24 jaanuar 1923

Otsitakse omanikke. Viljandi kriminaalpolitsei ülem palub teatada et Wastse-Roosa wallas w tuntud hobusewarga Frits Siirak’i juurest kolm varastatud wankert leitud, uus järgmiste mrkidega on: raudtelgedega, kasepuust lipidega redelitega, millede peeled Väljapoole käärus ja rungade külgi kinnitatud ja raudtraadist nööri moodi juhidega. – Omanikke, kellel sarnased wankrid warastatud, palutakse wiibiinata kriminaalpolitseis ülesanda.

Waba Maa, nr. 227, 27 september 1934

Hobune uppus jõkke. Esmaspäewa õhtupoolel sattus Wana-Roosa wallas, Vastse» Roosa asunduses elawa GnStaw Kübara hobune ühes wankriga jõkke ja uppus. G. Kübar sõitis hobusega kohaliku weski juure, kuhu tõi teri jahmatada, hobuse jättis aga wankri juure lahti. Kuna koju minnes hobust kohal ei olnud, asuti teda otsima. Hobune leiti alles öösel jõest uppunult. Mis põhjusel hobune jõkke läks, pole teada.

Uus Sõna : rahvuslik informatsioonileht erakondliku kuuluvuseta, 22 august 1935

Joobnuna kukkus sumaks. Teisipäewal awaldas amettwõimudele Wastse-Roosa wallao elutsew Ann Waster, et eelmisel ööl on tema mees Henn, 67 a. wana, leidnud surma õnnetuse läbi. Nimell pummeldas Henn Waster kohaliku wiinapoe peal asumas toas ja hakkas tulema öösel purjus olekus koju. Trepil joobnu aga kukkus alla ja lendas wastu kiwimüüri. Kukkudes mees purustas pealuu, millele järgnes silmapilkne surm. Politseiwöimud alustasid siisii asja kohta juurdlust, kuna kohapeal liiguwad kuuldused, nagu oleks mees leidnud surma naise käe läbi.

Võrumaa Teataja, 10 märts 1942

Vastse Roosas tapeti metskits Vastse Roosa rajooni konstaabel sai andmeid, et 26. veebruaril olid salakütid tapnud kohalikus metskonnas metskitse. Koos omakaitsemeestega Õnnestus konstaablil salakütte tabada, kelledeks osutusid Borodino külas elutsevad talupidajad Tulviste ja Loorits. Kitse liha ja nahk konfiskeeriti, Püss, millega kuritöö oli sooritatud, leiti lumest. Salakütte ootab karistus salaküttimise ning loata laskeriista kandmise pärast.