Kodutütred ja Naiskodukaitse

Kodutütred ja Naiskodukaitse

   Naiskodukaitse Vastse-Roosa jaoskond on asutatud 03.02.1929. a. Asutajaid liikmeid – 12.

W.T. 14.02.1929

KL Võru Maleva Teataja 1936 – Naiskodukaitse Vastse-roosa jaoskonna 7. aastapäevaks.

   3. veebruar s. a. pühitseb Naiskodukaitse Vastse-roosa jaoskond oma 7. aastapäeva. On meeles Vastse-roosa jaoskonna sünniaeg õige, s. o. 6. jaanuar 1929. a. Oli lauluharjutus. Peale lauluharjutust sai palutud naislauljail jääda läbirääkimistele. Läbirääkimiste sihiks oligi “Naiskodukaitse” Naisühingu rühma asutamise vajadus kohaliku kaitseliidu kompanii juure. Läbirääkimistel, 21 daami häätahtlikult suhtusid mu ettepanekusse ja moodustasid eneste hulgast organiseerijad asutajad 9 daami – eesotsas (Vastse-Roosa alkooli õpetaja preili) M. Potteriga. Ülistamata pean ütlema, et Vastse-Roosa daamid- asutajad, proua esinaise Alide Schagati´ga ja preili Potteriga´eesotsas haarasid Naiskodukaitse Vastse-Roosa jaoskonna organiseerimise tööst nii suure innu, ühistunde ja armnastusega kinni, et 3. veebruaril 1929. aastal toimuski jaoskonna ametlik avamine, kus valiti juhatus jne.
Raskusi ju oli algul, kuid hää tahte juures saadi neist üle ja oldi sealjuures veel õnnelikudki ja rõõmsad.
Kui tagasi vaadata 7 aastase jaoskonna tööle ja tegevusele, olgugi lühike aeg, siis näeme, et Naiskodukaitse Vastse-Roosa jaoskond, esinaise proua Alide Schagat´iga ja juhatusega eesotsas on palju suutnud ära teha, korda hoida oma peres ja on palju ohverdanud oma tööjõudu ja abi ja just esimestena malevkonnas naiskodukaitse ridades. Jaoskond on igal ajal ja alati valmis olnud abistama kõiki kaitseliidu üritusi.
Vähe sõnu – palju tegusid Naiskodukaitse Vastse-Roosa jaoskond!
Sinu 7 aastat kestnud töö ülal loetletud aladel väärib suuremat tähelepanu ja tunnustust malevkonna jaoskondades.

Selpuhul, kui kaastöötaja, õnnitlen Sind 7. aastapäeva puhul ja loodan, et Naiskodukaitse Vastse-Roosa jaoskond ka tulevikus sama innu ja armastusega end ohverdab riigi kaitse, enese ja noorte organiseerimise ning kaitseliitlaste-meeste abistamise töös meie kodumaa ja Eesti rahva hüvanguks.

Theodor Petai, Varstu malevkonna pealik.

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 31 jaanuar 1936

 

1938. a. liikmeid 14, neist asutajaid 5: Olga Juks (Peet), Milda Paas, A. Varik, Alide Sagat (Parts) ja Anna Pettai. Juhatuse koosseis: Alide Sagat, Lucie Lipstok, Elli Mürk, Anna Pettai, O. Kuus.”