Asukoht

Vastse-Roosa (kohalikus häälduses Vastsõ-Roosa, kirjanduses ka Vahtsõ-Roosa), küla Võrumaal
Mõniste vallas Vaidva jõe alamjooksul Mõniste-Ape maantee ääres Krabi tee lahkmel.
Täpsemalt: 57° 34′ 25 põhjalaiust ja 26° 40′ 24 idapikkust .

Ortofoto 2018

Eesti põhikaart 2000

Nõukogude Liidu topo 1952

Topograafiline kaart 1935-1938

Topograafiline kaart 1930-1935

Ühe verstane kaart 1894-1922

Kolme verstane kaart 1866-1915

1859.a. kaardil Võru-Valga kreisi piir

1798.a. Võru-Valga kreisi piir. (Ludwig August Mellini kaart)

1783.a. Võru-valga kreisi piir.

kaart9.tif