ELKNÜ

Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing (lühend ELKNÜ; 18. oktoobrini 1940 Eestimaa Kommunistlik Noorsooühing, lühend EKNÜ[1]) oli üks Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu (ÜLKNÜ) allorganisatsioone, Eesti NSV noorsoo ühiskondlik-poliitiline massiorganisatsioon, Eestimaa Kommunistliku Partei aktiivne abiline ja reserv.

ELKNÜ sünnipäevaks loeti 5. detsembrit 1920, kui peeti esimene Üle-Eestimaaline Noorproletaarlaste Ühingu (ÜENPÜ) koosolek Tallinnas Suur-Karja tänavas asunud Tööliste majas.

ELKNÜ kõrgeim organ oli kongress ja kongressidevahelisel ajal ELKNÜ Keskkomitee, mis valis oma liikmete hulgast ELKNÜ Keskkomitee esimese sekretäri ja teised sekretärid ning kollektiivse juhtorgani ELKNÜ Keskkomitee büroo. ELKNÜ algorganisatsioonid moodustati kommunistlike noorte õppe- või töökohas.

Töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 33, 21 märts 1941

1964

Noorte Hääl : ELKNÜ Keskkomitee häälekandja, nr. 179, 3 august 1988