Elmar Harju

 >Võitleja = The Combatant : ülemaailmne Eesti sõjameeste ja vabadusvõitlejate häälekandja, 1 oktoober 1971

Elmar Harju 70 a.

Elmar Harju sündis Võrumaal, Vastse-Roosa vallas 13. nov. 1901 Lõpetas 1921. aastal Rõuge kõrgema algkooli. Täisealiseks saades astus 7. Jalaväerügementi, kust läkitati II Diviisi õppekornpaniisse Tartu. Teenis jaoülemana ja rühmavanemana algul oma rügemendis ja lähetati siis Valka 3. Üks. Jalaväepataljoni, kus teenis kuni 1923. a. noonekompanii veltveeblina. Pidas Tseamäel renditalu ja ostis 1932. a. Ede-Tilcuta talu, mis kunagi oli ta vanaisale kuulunud. Seal ta abiellus 1933. a. Taga-Tikuta peretütre Helmi Kärsnaga, kellega oli laulukooris laulnud ja näidendeis mänginud. E. H. oli peaaegu alaliselt näitemängude lavastajaks ja peaosade mängijaks olnud ning 32 a. jooksul üle 100 etenduse andnud! Ta oli karskusseltsi „Kogemus” asutaja, selle esimees ja Krabi Rahvaraamatukogu Seltsi esimees kaua aastaid. Samaaegselt oli la korduvalt olnud vallaametcis: vallanõukogus, vallavanema abi. algkooli hoolekogu esimees, Krabi tuletõrje juht, Varstu tuletõrje kompaniiülem, K. L. rühmaülem, Põllutöökoja Rõuge Konvendi juhatusiiige jne. Ta oli Rõuge Piimaühingu ja Munaühingu asutajaid ja juhatusiiige, Rõuge Turbaühingu esimees. Abielupaar Harju arendas söödisolnud Ede-Tikuta talust Põllutöökoja mustertalu, kus peeti viljasortide katsclappc. E. H. aretas kohaliku linasordi, mille eest. sai Tallinna näitusel suure kuldauraha. Talus istutati Ülo saja õunapuu, puukooliga viljapuuaea, marja- ja lilleaiad. Kodukaunistamise aastal istutati 500 m põõsastara, lilli jne. ning võistlustel tuldi esikohale. Võru Maavalitsuselt saadi auhindu Põllutöökoja nõuete kohaselt seati 200 linnu jaoks kanala jne. Juubilar täiendas oma teadmisi paljudel erialakursustel ja iseõppimise teel. Oli tegev instruktorina kindlustusseltsides „Eesti” ja „Oma”. Saksa okup. ajal Varstu v. põllumajanduse juhataja. Innustatud jahimehena oli naabriga koos 1500 ha suur jahipiirkond renditud, kus hooaegadel tuntud tegelased linnast jahil käisid ja Harjude külalislahkust nautisid. Pagulasena Saksamaa töötas E. H. Hanau laagri heaolu alal ja rändas koos abikaasaga 1949. a. sügisel USAsse, jäädes peatuma Illinoisi. Töötas seal farmis ja viimati ehitustööde ettevõtjana. Praegu pensionil ja elab oma hästisisustatud majas. Juubilar on olnud 15 a. Chicago I eesti koguduse nõukoguliige, praegu Chicago 1 Reform, koguduse nõukoguliige ning kuulub Chicago Eesti Maja liikmeskonda. Tublile töömehele abikaasaga juubeli puhul siirad õnnitlused ja palju jõudu edaspidiseks. Peeter Lindsaar Diakon E. Soosaar 60 a. Münchenis tähistab 26. okt. k. a. oma 60-aastast juubelisünnipäeva kauaegne Müncheni E. Rahvuskoondise esimees ja Lõuna-Baieri eestlaste hingekarjane diakon Eduard Soosaar. E. Soosaar on pärit Tartumaalt. Sooritanud küpsuseksami Tartus ja õppi» Tartu Ülikooli usuteaduskonnas aastail 1036—1940, töötades Tartu linnavalitsuse sotsiaalosakonna, ametnikuna. Samaaegselt harrastas oma hobbysid: sporti ja laulu, olles tubli kergejõustiklane, ujuja, pallimängija ning laulja Tartu Akadeemilises MeeskooPaguluses on juubilar andnud täie panuse oma otsese kutsetöö kõrval eestlaste organiseerimisele ja noorte kasvatusele, juhtiva kasvatajana eesti laste suvikodudes. Paljude aastate jooksul on tema sulest ja suust pärinenud need jutlused, mis antud edasi evangeelsetes saadetes. Sirgele eesti mehele palju õnne edaspidiseks! A. J.