Olga Teraspõld

Uus Eesti, nr. 115, 30 aprill 1940

Kauaaegsele taluteenijale lüpsilehm kingiks.

Võrumaal Lepislu vallas tähistab 1. mail s. a. ..Põllupanga” talu teenija Olga Teraspõld samas talus teenimise 10 a. töö juubelit. O. Teraspõld on sündinud end. Vastse-Roosa vallas lasterohkes põllulöolise perekonnas, kusjuures alustas endale ülalpidamise teenimist võõraste juures 5-aastasena, millal palgati seakarjuseks ..Põllupanga” talu peremees August Randsalu annetas O. Teraspõilule la kümneaastase hoolsa teenistuse juubeli puhul talus parima lüpsilehma talu karjast.