Vastse-Roosa Masinatarvitajate Ühisus

Vastse-Roosa Masinatarvitajate ühisus loodi 1920.a aastal 4. juuli Vastse-Roosa vallas.

Asutamiskoosolekust võtis osa üksteist peremeest ja samas aastal ühines veel 5 peremeest:

 1. August Saag – esimees
 2. Peeter Pehlak – kassahidja
 3. Alfred Arusin – kirjatoimetaja
 4. Peeter PArts – esimehe asetäitja
 5. Julius Pless – revisjonikomisjoni esimeheks.
 6. August Kond
 7. Jaan Suur
 8. Heno Paas
 9. Juhan Peet
 10. Jaan Pless
 11. Herman Stahlfeld
 12. Eduard Masajas
 13. Eduard Cshagat
 14. Jakob Harju
 15. Ernest Zeemes
 16. Kusta Kübar

Osamaksu suuruseks otsustai määrata 1000 marka. Kogutud raha eest osteti Vastse-Roosa mõisale kuulunud viljapeksumasin “MARCHALL” ja sama mõisa põllutööriistu, tuulamismasin, heinaseemnekülvik, niidukid, kaks hobureha, kolm koorimisatra. Viljapeksumasin töötas veejõul. Viljapeksu tasu ühe vaka pealt ühisuse liikmelt 6 marka, teistelt soovijatelt 12 marka. Masinisti tasu 100 marka päev. Vallamaks 500 marka. Masinistiks oli Kusta Kasak.

Majandustulemused 1921-1927. a.

aasta  – puhastulu summa
—————————————-
1921 – 14 377 marka
1922 – 21 523 marka
1923 – 3 393 marka
1924 – 8 441 marka
1925 – ——-
1926 – 60 964 marka
1927 – 1791 marka

Aastatel 1923-1926 suurenes ühistu kapital 72 170 margale, samal ajal osakuid välja ei makstud vaid muretseti uusi masinaid.

1925 .a. võeti vastu ühine Masinatarvitajate Ühingu põhikiri.

Ühingu liikmed omandasid osatähe igaüks 1000 väärtkindlat Eesti marka. Kui tekib võlg, peavad osanikud selle kinni maksma osaku viiekordses summas (5000) marka.

Lõuna-Eesti, 7 juuli 1932

Maha on kustutatud ühingute ja Seltside registrist: Wastse-Roosa masinatarwitajate ühisus.

Muude allikate põhjal andmed

Ühistu likvideeriti ENSV määrusega 25. juulist 1950. a. Määruse nr. 6748 Ühistu livideerimiskomisjoni akt koos lisadega, näitab, et likvideerimise ajal olid olemas üks aurukate, kaks viljapeksu garnituuri, üks mootor, üks ristikheina hõõruja, üks kartuli võtmise masin. Masinad anti tasuta üle Rõuge Masinatraktori jaamale, ja osaliselt ka Võrumaa Põllumajandus Ühistu Liidule.

Lisamaterjale:

Leidandmed ERA.4434.2.10364
Pealkiri Vastse-Roosa Masinatarvitajate Ühisus.
Piirdaatumid 1921-1923