Vastse-Roosa Postiagentuur

Eellugu

Post käis üle Hopa juba tsaariajast ja toodi vallamajja, kuhu igaüks ise järgi käis.

 Wõru Teataja, 31 jaanuar 1922

Vastse – Roosa Postiagentuur

    Postiagentuur avati Vastse-Roosa vallamajas 20 mail 1924. aastal.

Riigi Teataja, nr. 77-78, 20 juuni 1924

Eesti Vabariigi postiühenduste kaart : 15. juuni 1926 a.

Postiagentuuri juhatajad läbi aegade:

Nr Nimi Põhiamet ametiaeg sündinud surnud märkused
1. Ferdinand Kütt vallasekretär alates 20.05.1924 * * *
2. Peeter Laanekodu sekretär alates 02.05.1927 * * *
3. Leonhard Pulk sekretäri k.t. alates 10.01.1928 * * *
4. Herbert Hanimägi sekretäri k.t alates 25.02.1928 * * *
5. Ferdinand Kütt end. sekretär, kaupmees alates 12.04.1929 * * *
6. Karl Jeret sekretäri k.t alates 18.05.1929 * * *
7. August Pihlak sekretär alates  24.10.1929 13.03.1890 * *
8. Eduard Kuus * alates 23.12.1933 * * ag. viidi koolimajja
9.  Hedvig Kuus * alates 11.06.1935 8.02.1907 12.09.1962  ag. viidi end. vallamajja
10. Theodor Petai koolijuhtaja  alates 04.05.1939 – 14.06.1941 19.01.1890 20.04.1942 ag. viidi koolimajja
11. ??? *  alates 14.06.1941 * * *
Agentuur suleti rinde lähenedes 08.07.1941 ja avati taas 09.07.1941.
12 ??? * alates  09.07.1941 * * *
13. Hedvig Kuus õpetaja- eraisik alates  16.09.1941 8.02.1907 12.09.1962 ag. viidi tema korteri
14. Hilja Kalda * alates  01.12.1941 01.05.1919 22.10.1943 (sünd. Sagat)
15 Oskar Kalda * alates   23.10.1943 * * (Hilja Kalda mees)
16. Edgar Poodin * alates   01.12.1943 07.07.1919 * *
Rinde lähenedes suleti agentuur 13.08.1944
Postiagentuuri töö juhatamine oli vallasekretärile kõrvaltöö ja selle eest maksti ka lisatasu, minimaalne tasu oli 4 krooni kuus. Postiagentuuri juhataja lisatasu  sõltus sisse tulnud ja välja läinud kirjades arvust, ajalehtede tellimistest kohalike poolt, postimaksevahendite müügist ja muustki, näiteks ilmateadete edastamisest Tallinna.

Riigi Teataja, nr. 97-98, 9 juuni 1925

Kaja, nr. 250, 24 oktoober 1928 tr. 1

Wõru Teataja, 17 november 1928

Tempel kadus ära 1930.

 

Mõned postkaardid templitega

Lõuna-Eesti, 19 veebruar 1937

Postimees nr 64, 06.03.1939

Mõniste ja Vastse-Roosa postivedu anti välja. Laupäeval [4.märts] toimus Valgas Mõniste – Mõniste vallamaja – Mõniste meierei – Vastse-Roosa ja Mäe-Lustoja trakti postiveo väljapakkumine. Uueks postivedajaks sai järgnevaks aastaks Alfred Pärnasalu Mõnistest. Posti veetakse nimetatud trakti piirkonnas igal tööpäeval. Möödunud aastal asutati juurde Mäe-Lustoja tallu “Mäe” postkast, mille tõttu ka selle piirkonna elanikel on posti kättesaamine muutunud hõlpsaks.

Postimees nr 94, 05.04.1939

Muudatusi Valgamaa p.-agentuuride võrgus. Seoses vallapiiride muutumisega 1.aprillist toimus suuremaid muudatusi ka Valgamaa postiagentuuride võrgus. Nii viiakse Valga postkontori piirkonnas asuv Soonja p.-agentuur endisest Sooru vallamajast Sooru koolimajja; samuti viiakse Vastse-Roosa ja Saru agentuurid vallamajadest koolimajja. Tõrva postkontori piirkonnas suleti Lõve p.-agentuur, mille asemele jäi Lõve kirjatalu vallamaja lähedusse Kõrgsilla tallu. suletud on ka Jõgeveste p.-agentuur, kuid on loota selle uuestiavamist, …

 

Tegutses postiagentuurina kuni aastani 1944,  mil vene riik meid okupeeris ja siis tuli kasutusele selline sõna nagu side ja sidejaoskond.

Veneajal kolis side, moonamajja (rahvasuus valgemaja) kust viidi ära Mõnistesse 60-ndatel,  kuid nimeks jäi ikka Vastse-Roosa sidejaoskond. 80-ndatel muudeti nimi Mõniste sidejaoskonnaks.

Sidejaoskonna juhatajad:

Nr Nimi Ametiaeg Sünniaeg Surmaaeg Märkused
1. Elfride Smirnova ~50-60 * * *
2. Leonhard Laats ~60 21.09.1902 25.09.1964 *
3. Aino Lüüs ~60 03.06.1937 *
4. Lea Kivi ~60 * sünd. Udu
5. Eha Loorits 1968-1980 23.07.1933 *
6. Evi Kahr ~80 * *
Postkontor viidi Mõnistesse

Postiljonid:

Nr Nimi Ametiaeg Sünniaeg Surmaaeg Märkused
1. Aleksander Silmann ~ 40 * *
2. Leonhard Laats ~50-60 21.09.1902 25.09.1964 *
3. Sinaida Laats ~50-60 13.01.1899 07.02.1985 *
4. Eha Loorits 1966-1978 23.07.1933 *

 

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 3, 9 jaanuar 1952

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 44, 15 aprill 1952

 

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 54, 8 mai 1952

Töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 63, 1 juuni 1971