Vastse-Roosa Raamatukogu

Vastse-Roosa Raamatukogu

Vastse-Roosa raamatukogu asutajaks oli 1921. aastal Vastse-Roosa kooli õpetaja ja juhataja Theodor Petai. Theodor Petai oli aastatel 1920 – 1941 Vastse-Roosa koolijuhataja, aktiivne ühiskonnategelane, laulukoori ja Haridusseltsi asutaja, 1928 aastal Eesti Kirjanduse Seltsi liige ja usaldusmees, Eesti Rahva Muuseumi teeneline korrespondent jne. Raamatukogu aluseks said valla poolt ostetud 40 raamatut, millele peale raamatukogude riigistamist hakati juurde ostma vastavalt raamatute ostmise seadusele iga inimese kohta 2 marga eest. Raamatukogu asus algselt vallamajas kust õpetajad raamatuid laenutasid.

Postimees 1925 – Vastse-Roosa raamatukogu selts algas oma tegevust läinud aasta sügisel.

Alguses oli seltsi tegevus õige hoolikas. Raamatuid on seltsil umbes 70 köidet – Haridusministeeriumi kingitus. Ka sel aastal on umbes 6000 marga eest sealtsamast raamatuid loota. Seltsil oli oma muusika ja laulukoor jne. Kuid kahjuks on praegu seltsi elus seisak, sest mõned töötavad seltsile ägedalt vastu niiet, 40 liikmeline laulukoor koos muusikakooriga täielikult lagunes. Ka muidu on vastutöötajaid seltsi ellu mõrasid ja pragusid löönud ja jätkavad seda tegevust praegugi.

Wõru Teataja, 6 september 1928

200 kr. muidilaste waimuoiduks.

Vastse-Roosa, algkoolil on laste raamatukogu enam-wähem korras, siis ei saa ju omale seda ette kujutada, et raamatukogu’ oleks wallawalitsuse hoolel muretsetud: siin pidi ka koolijuhataja midagi enne ärategema, kui raamatud kohale said. Aasta jooksul on palju koole omale raamatuid juure muretsenud.

 1929 oli Vastse-Roosas 2 raamatukogu: Vastse-roosa raamatukogu seltsil ja Vastse-Roosa avalik raamatukogu ja eraldi ka koolilasteraamatud.

Lõuna-Eesti, 28 oktoober 1936

Raamatukogu tempel enne 1939.a.

Vastse-Roosa Raamatukogust eemaldatud raamatud. 1941.

Raamatukogu tempel peale 1939.a-1945.

töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 33, 18 märts 1948

 

Võit : Varstu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja, nr. 42, 31 mai 1953

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 154, 29 detsember 1953

 

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 116, 29 september 1955

 

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 40, 31 märts 1956

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 130, 27 oktoober 1956

Kolhoosi Elu : EKP Antsla Rajoonikomitee ja Antsla Rajooni TSN häälekandja, nr. 80, 8 juuli 1958

Seoses kooli sulgemisega 1972.a. lõpetas ka raamatukogu tegevuse ja sealt viidi raamatud Mõnistesse, mis panid alguse Mõniste Keskuse raamatukogule, veel praegugi võib leida Mõniste Keskuse raamatukogust üksikuid Vastse-Roosa raamatukogu templitega raamatuid.


LISA MATERJALE:

Materjale: ERA.14.3.676
Pealkiri: Vastse – Roosa Raamatukogu Selts
Piirdaatumid:14.11.1922-02.01.1923