Vastse-Roosa ÜENÜ

Vastse-Roosa ÜENÜ (Ülemaaline Eesti Noorsoo Ühendus)

Ühingu Taustinfo:
Ülemaaline Eesti Noorsoo Ühendus
(lühend ÜENÜ) oli Eesti noorsoo-organisatsioon, mis tegutses aastatel 1919–1940.
ÜENÜ eesmärk oli noorsugu mitmekülgselt arendada: propageeriti sportimist, anti praktilisi teadmisi, äratati huvi rahvakultuuri vastu. ÜENÜ keskjuhatus asus Tallinnas.

Aastal 1936 oli ÜENÜ-l üle Eesti 250 osakonda ja 11 000 liiget. Aastatel 1929–1940 andis ÜENÜ välja igal kuul ilmunud ajakirja Eesti Noorus.

Vastse-Roosas asutati ÜENÜ 11.09.1932 ja tegutses kuni 1940-ni.

Wõru Teataja, 15 september 1932

Lõuna-Eesti, 15 september 1932

Wõru Teataja, 3 jaanuar 1933

Waba Maa, nr. 7, 10 jaanuar 1933

ÜENÜ Wastse-Roosa osakond tegutseb. Käesoleval sügisel kutsuti ellu Wastse-Roosa noorsootegelasle poolt kohalik ÜENÜ. osakond, mis seni aktivset tegewust näidanud. Enne pühi pidas osakond awapeo, mis õnnestus hästi, pühade ajal oli teeõhtu ja praegu on käsil A. Mälgu komöödia “Waese mehe utealle” õppimine, mis tuleb lawale wõõrusetendusena Hopa alewis Lätimaal, kus Wastse-Roosa tegelased ennemgi on esinenud.

Wõru Teataja, 20 juuli 1933

Wõru Teataja, 9 jaanuar 1934

Viru Maaleht : põllumeeste, asunike ja väikemaapidajate häälekandja, 3 veebruar 1934

 Viru Maaleht : põllumeeste, asunike ja väikemaapidajate häälekandja, 13 veebruar 1934

Maaleht (1929-1935), 23 jaanuar 1935

Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 15, 3 veebruar 1935

Eduard Kuus, Hedvig Kuus, Aleks Silman, Hilja Puusepp, Ferdinand Kütt juhatuse liikmed, Noorsoolased 1935.a.

 

Lõuna-Eesti, 8 detsember 1937

Petseri Uudised : Petseri eestlaste häälekandja, 10 detsember 1937

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 11 märts 1938

Lõuna-Eesti, 10 august 1938

Vastse-Roosa ÜENÜ ekskursioon. Wõrumaa 1. suwipäewale. Et Hõlbustada wastse-roosalastele ‘ osawõttu pühapäewal toimumast Wõrumaa . suwipäewast Wäimelas, Korraldab Kohapealne ÜENÜ osak. sinna ekskursiooni, omnibusel. . Kaasa wõiwad sõita ka mitteliikmed. Soowijaid registreerib Ed. Kuus. . Ekskursiooniga sõidawad kaasa ka ÜENÜ Wastse-Roosa osak. kästpallimängijad ja mõned Mõniste-Hargla rahwarõiwais liikmed, et esineda suwipäemal toimuwal demonstratsioonil, mis kultuurfilmi poolt jäädwustatakse.

 Lõuna-Eesti, 28 oktoober 1938

Vastse-Roosa ÜENÜ maskiball. Pühapäewal, 30. okt. toimub Wastse-Roosa as. hr. Pihlaka ruumides maskiball, millega AENÜ Wastse-Roofa osak. awab oma sügisese tööhooaja. Balli algus kl. 7 õhtul.

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 18 jaanuar 1939