Jaan Suur

Jaan Suur elas Vastse-Roosas Mäekese talus osales Eesti Vabadussõjas, mille eest on talle omistatud ka auraha. Jaan Suur on maetud kohalikule Vastse-Roosa kalmistule.

Pildil Jaan Suur tsaari armee riietes.

Kaja, nr. 282, 29 november 1932 tr. 1

Kuulutus. Tartu-Wõru rahukogu tsiwiilosakond kuulutab, et sama rahukogu prokuröri-ettepanekul on-kohus 21.-oktoobril 1932. a. ! määranud Jaan Suur, kes pärit Võrumaalt, Wastse-Roosa wallast Mäekes A 15 asundustalust, tunnustada waimuhaigeks , ja tema isiku ning waranduse üle hoolekandmine sisse seada, millest täitmiseks Vastse-Roosa wallakohtule on teatatud. Tartus, 22. nowembril 1932. a. nr. .1053 . 111. Rahukogu esimees: (allkiri). Abisekretäri kt.: (allkiri)