Wastse-Roosa valla vastastikku tulekahju tasumise selts

Postimees (1886-1944), nr. 14, 3 veebruar 1890

Wõru kreisi Wastse-Roosa walla wastastikku tulekahju tasumise seltsi põhjuskirjad on sisemise ministeriumi poolest kinnitatud;