Vastse-Roosa karskustoimkond

Lõuna-Eesti, 27 august 1927

Walga-Wõrumaa karskusorganisatsioonid, kes karskuspäewast osawõtavad. Kokku 81 organisatsiooni. Nimetame nendest, kes Walgamaal ehk lähemas naabruses asuwad.

Wastse-Roosa karskustoimkond asutatud 1926.a.