Vastse-Roosa saeveski

Vastse-Roosa Saetööstus, lauavabrik, saeveski, saekaater.

Võrumaa, 21 märts 1923

Wõru maakonnas antakse lahtisel enampakkumisel rendile alljärgnewad tööstus-, äriettewõtted, õunapuuaiad ja riigiweed järelpakkumisega:

Pakkumine Wõrus „Kandle” seltsi saalis 9. aprillil 1923. a. kell 10 hom. Wastse-Roosa Wastse-Roosa saeweski  Rendiaja kestusega 12. aastat. Kautsioni summaga: 5000 Pakkumise alghind: 10000

Wastse-Roosa wesiweski  Rendiaja kestusega 12. aastat. Kautsioni summaga: 125000 Pakkumise alghind: 250000

Päewaleht, nr. 337, 16 detsember 1923

Saetööstuse kohta esitas 1923.aastal loenduslehe juut Joel Schein, lehele on kantud hiljem märkus, et saetööstus lõpetas töö 10.mail 1925.a.

 Wõru Teataja, 26 juuni 1924

Võrumaa Riigimaade Walitsuse korraldusel renditakse wälja awalikul suusõnalisel enampakkumisel, ilma järelpakkumiseta, Wõrumaal asuwad järgmised riigi päralt olewad tööstusettewõtted, ärikohad, õunapuuaiad ja ehituskrundid:

Wastse-Roosa wallas asuw Wastse-Roosa wesi- jahuweski ja saekaater wastawate hoonete, sisseseade ja 12,28 tiinu maaalaga, 12 aasta peale, alusrent 242.000 marka.

Wõru Teataja, 18 aprill 1925

TEADAANNE. Wõrumaal antakse rendile ja müüakse suusõnalisel enampakkumisel järgmised riigi päralt olewad tööstüsetfcewõtted, ärid ja õunapuuaiad ning tööstusettewõtete sisseseaded: 24. aprillil 1925. a. kell 10 Ji. Wõrus, riigimaade walitsuse kantseleis, Jüri tän. 38, antakse rendile:

. Wastse-Roosa w. asuw Wastse-Roosa saeweski ühes wastawa ettewõtte hoonete, sisseseade ja selle juure planeeritud krundiga 12 a. Alusrent 15.000 m. Saeweski asub Mõniste jaamast umbes 8 klm.

 

Uus Eesti, nr. 146, 1 juuni 1937

Hiljem sai saeveski omanikuks Karl Mahlapuu kes müüs edasi saeveski Jeffim Ellerveele.

Saeveskeid Eesti valitsuse ajal ei riigistatud, seepärast tuli Ellerveel saeveski esialgu rentida ja hiljem veel osta. Saeveski ostis Ellervee 1937. aastal.

Postimees (1886-1944), nr. 250, 15 september 1938

Müüakse B. Vahetul teel vabalt pakutava hinnaga: 2.) Vastse-Roosa saeveski kõlbmatud saekaater ja sindlimasin;

Saetööstus 1939.a.

Töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 65, 4 juuni 1949

Töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 124, 20 oktoober 1949

Lisa materjale:

Leidandmed: ERA.2187.2.1131
Pealkiri: Alksimi Vastse-Roosa vesiveski
Piirdaatumid: 01.05.1926-01.11.1937

Leidandmed: ERA.2187.2.396
Pealkiri: Scheini lauavabrik Vastse-Roosas, (Võru-Petseri Üldine Haigekassa)
Piirdaatumid: 03.10.1929-30.10.1929

Leidandmed: ERA.2187.2.263
Pealkiri: Alksnis Julius Vastse-Roosa jahuveski ja laualõikus, (Võru-Petseri Üldine Haigekassa)
Piirdaatumid: 21.02.1930-19.06.1930

Leidandmed: ERA.2187.2.398
Pealkiri: Scheini lauavabrik Vastse-Roosas , (Võru-Petseri Üldine Haigekassa)
Piirdaatumid: 21.02.1930-11.12.1930

Leidandmed: ERA.2187.2.400
Pealkiri: Scheini lauavabrik Vastse-Roosas, (Võru-Petseri Üldine Haigekassa)
Piirdaatumid: 03.04.1931-23.01.1932

Leidandmed ERA.1356.2.9834
Pealkiri Mahlapuu, Karli kaebus Maakorralduse Peakomisjoni otsusele 22. veebruarist 1932 Võrumaal Vastse-Roosa vallas Vastse-Roosa asunduses saeveski krundi ümberplaneerimise kohta
Piirdaatumid 1932

Leidandmed: ERA.4460.5.63
Pealkiri: Juurdlus Vastse – Roosa saeveski juurest kahe sillaehitamise palgi varguse asjus
Piirdaatumid: 27.09.1937-27.09.1937