Vastse-Roosa Raamatukogu Seltsi segakoor

Vastse-Roosa Raamatukogu Seltsi segakoor

   Vastse-Roosa vallas asutas koori 1920.aastal Theodor Petai, kes töötas Vastse-Roosa Algkooli juhatajana aastatel 1920-1940 ja oli 1912. aastal sooritanud salmilaulja (köstri) eksami. Tema juhendamisel saavutas koor kõrge taseme ja võttis osa VIII ja IX üldlaulupeost Tallinnas.

Päewaleht, nr. 324, 31 detsember 1922

VIII üldine Eesti laulupidu, (Kooride registeerimine üheksas aruanne) 16-24 novembrini s.a. on laulupidust osawõtjateks registreerunud:

Segakoorid: Wastse-Roosa sgk. Wõrumaalt 40 lauljat; juhendusõpetaja Th. Pettai.

Vastse-Roosa Laulukoori naised Tallinnas laulupeol ja tansupeol.
Vastse-Roosa laulukoor 1928.

1928 oli koori kooseis järgmine:
Sopranid: O. Dreier, M. Elstein, N. Hanimägi, A. Kuus, Emilie Mürk, O. Pihu, A. Parts, A. Pehlak, A. Tamm, Emma Taal.
Aldid: E. Kärsna, O. Kolk, H. Liiv, H. Mürk, A. Pang, Minna Puusepp, A. Paas, Olga Peet, A. Saag, L. Siirak.
Tenorid: E. Ibirüütli, J. Kuus, J. Soonvald, A. Peet.
Bassid: A. Dreier, H. Hanimägi, Paul Kolon, J. Kütt, K. Pehlak, Theodor Petai, Julius Pless, J. Tedder.
W.T. 08.03.1928 NR 27

Lõuna-Eesti, 25 aprill 1928

W.T. 12.06.1928 NR 65

  1934. aastal toimus lõikupidu, mille  repertuaaris olid järgmised laulud:

  • J. Aavik “On ilus Eestis elada”
  • A. Lätte “Ärka üles isamaa”
  • M. Härma “Lõpukoor” ; “Kalev ja Linda”
  • E. Muuga “Lilled valged”
  • Eesti viis “Muru Hansu ainus ingel”
  • R.Pütsep “Kaera Jaan”
  • Eduard Tamm “Pühendus”

Kuna Theodor Petai oli varem Vana-Roosa vallas Miku algkooli juhatajaks ja asutas ka seal laulukoori, siis esines hiljem Vastse-Roosa ja Vana-Roosa koorid koos. Vana-Roosa koori juhatas Ritsiku kiriku preester Kolon, kes oli ise väga hea laulja. Vanemate inimeste mälestuste järgi laulsid Petai ja Kolon koos oma kooridega Ritsiku kiriku pühadel nii et “kuulajatel jooksid sipelgad selga mööda”. Valdade liitmise tulemusel hakkasid Vastse-Roosa segakoori lauljad hiljem, peale sõda, käima Mõniste segakoori laulma. Kohapeal koori enam ei tekkinud. Theodor Petai juhendas koori kuni 1941. aastani.

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 30 juuni 1928

Wõrumaa koorid kes üldlaulupeost osa võtavad.
31) Vastse-Roosa raamatukogu selssi segak. 33 lauljaga, juh. õp. T. Pettai.